Παιδική Βαρηκοΐα

  • Παιδική Βαρηκοΐα χρησιμοποιείται ως όρος για να δηλώσει γενικά τις διαταραχές της ακοής που παρατηρούνται στα παιδιά, από την γέννηση τους μέχρι την σχολική ηλικία, ανεξάρτητα από την αιτία, τον τύπο και το βαθμό της βαρηκοΐας.
  • Ο όρος όμως χρησιμοποιείται γενικά για να δηλώσει την μεγάλου βαθμού νευροαισθητήρια βαρηκοΐα ή κώφωση καθώς στα παιδιά προκαλεί καθυστέρηση ή αναστολή στην ανάπτυξη των ικανοτήτων ομιλίας και Επικοινωνίας καθώς και επίκτητη ψυχοκινητική και πνευματική καθυστέρηση 
  • Η βαρηκοΐα είναι επομένως μία πάθηση που έχει ως αποτέλεσμα την δυσλειτουργία του οργάνου της ακοής, το αυτί.
  • Οι ΩΡΛ (Πανελλήνιος Σύλλογος Ειδικών στις Διαταραχές του Λόγου, 1999)ανάλογα με το που εντοπίζεται
    η βαρηκοΐα τις διακρίνουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες:

1)      Βαρηκοΐες αγωγιμότητας, που η βλάβη οφείλεται στο σύστημα αγωγής του ήχου από το περιβάλλον προς το έσω ους.

2)      Βαρηκοΐες νευροαισθητήριες ή αντιλήψεως, οι οποίες οφείλονται σε βλάβη του έσω ωτός, δηλαδή του οργάνου του Corti.

3)      Βαρηκοΐες μικτού τύπου, που η βλάβη οφείλεται στο σύστημα αγωγιμότητας και αντιλήψεως του ήχου


neogenito

Στην Ελλάδα κάθε χρόνο γεννιούνται 100 νεογνά με μεγάλο βαθμό βαρηκοΐας και ένας μεγαλύτερος αριθμός με μικρότερου βαθμού απώλεια. Στην έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος της οικογένειας, που θα αναγνωρίσει έγκαιρα τα συμπτώματα και θα απευθυνθεί αμέσως στον γιατρό.

Η παιδική βαρηκοΐα στατιστικά εμφανίζεται στο 0,9 - 1,7 νεογνό ανά 100.000

Τα τελευταία χρόνια έχει επιτευχθεί εντυπωσιακή πρόοδος στην αντιμετώπιση της παιδικής βαρηκοΐας. Έτσι, προλαμβάνονται αρκετές περιπτώσεις βαρηκοΐας, ενώ άλλες θεραπεύονται αποτελεσματικά με τις νεότερες χειρουργικές επεμβάσεις ή αντιμετωπίζονται με τη χρησιμοποίηση των ειδικών ηλεκτρονικών μηχανημάτων.

Η βάση της επιτυχίας είναι η πρώιμη διάγνωση της παιδικής βαρηκοΐας, στην οποία θεμελιώδη ρόλο παίζει η μητέρα και γενικότερα η οικογένεια, που πρώτες θα αναγνωρίσουν το πρόβλημα και θα οδηγήσουν το παιδί στον ωτορινολαρυγγολόγο.

Βαρηκοΐα ονομάζεται η απώλεια της ακοής. Οφείλεται κατά 50% σε γενετικούς παράγοντες (συγγενής βαρηκοΐα), κατά 25% σε περιβαλλοντικούς(λοιμώξεις, ηχητικοί τραυματισμοί, ωτο τοξικά φάρμακα) ή σε άγνωστους κατά 25%.