Αυτισμός και προστασία της ακοής

Posted by akoustika 07/10/2019 0 Σχόλια

Αυτισμός και προστασία της ακοής

 

 

 

 

Ο αυτισμός αποτελεί μία σοβαρή νεύρο-ψυχολογική διαταραχή, που διαρκεί μία ολόκληρη ζωή και είναι συνήθως παρούσα από τη γέννηση του παιδιού. Ο αυτισμός δεν είναι ψυχιατρική νόσος, αλλά εντάσσεται στην κατηγορία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών. Αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από σοβαρά ελλείμματα σε πολλούς τομείς της ανάπτυξης, για αυτό το λόγο ονομάζονται «διάχυτες». Πρόκειται για μια αναπτυξιακή διαταραχή του ατόμου, μια διαταραχή της ψυχολογικής του ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτής της διαταραχής εμποδίζεται ή δυσκολεύεται η ανάπτυξη ορισμένων ψυχολογικών δεξιοτήτων, που είναι ζωτικές για την ψυχο-κοινωνική λειτουργία και επάρκεια του ανθρώπου. Οι δεξιότητες αυτές σχετίζονται με την κοινωνική συναλλαγή και αμοιβαιότητα, την επικοινωνία και την οργάνωση πρόσφορης και σκόπιμης δραστηριότητας. Στις περιοχές αυτές, τα αυτιστικά άτομα εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες και χαρακτηριστικές αποκλίσεις. Ένα ακόμα στοιχείο που επιδεικνύει τη σημαντικότητα του θέματος είναι ότι πέρα από τη ζωή του παιδιού που επηρεάζεται άμεσα, αλλάζει και αυτή των οικογενειών τους, δηλαδή του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου.

 

 

 

 

 

 

 

Οι ωτοασπίδες  είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για άτομα με διαγνωσμένη  υπερακουσία στο φάσμα του αυτισμού. Η ευαισθησία στον ήχο μπορεί να κάνει τις καθημερινές δραστηριότητες δύσκολες ίσως και οδυνηρές.

 

 

Οι ωτοασπίδες Ear inspire μειώνουν  την ένταση του ήχου σε πιο ανεκτά επίπεδα, ενώ παράλληλα σας επιτρέπουν να ακούτε το περιβάλλον σας με πλήρη σαφήνεια! Tα άτομα με διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού και άλλες αισθητηριακές διαταραχές μπορούν φορώντας τες, να νιώσουν άνετα, να προσαρμοστούν σε περιβάλλοντα που διαφορετικά θα τους ήταν δύσκολα, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να ακούν καθαρά και να συμμετέχουν σε συνομιλία. Επιπλέον, ο σχεδιασμός τους ,τους καθιστά σχεδόν αόρατους, για όσους επιθυμούν να μην γίνονται ορατές