Βαρηκοΐα Παιδική Βαρηκοΐα και Λογοθεραπεια

Posted by akoustika 31/07/2019 0 Σχόλια

Η ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

 

 

 

 

To πρόβλημα της απώλειας της ακοής στα παιδιά και σε ενήλικες δεν είναι σπάνιο και οι επιπτώσεις στην ψυχική και διανοητική εξέλιξη τους είναι εξαιρετικά σοβαρές. Επιπλέον, τη βαρηκοΐα συχνά συνοδεύουν πολύπλοκα εκπαιδευτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Η αίσθηση της ακοής είναι το κλειδί για την ανάπτυξη της ομιλίας. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο λειτουργίες δημιουργείται ένας φυσιολογικός μηχανισμός αλληλεπίδρασης x που είναι βασικός για την απόκτηση της ομιλίας. Οποιαδήποτε διαταραχή στη σχέση αυτή έχει καταλυτικές επιδράσεις στη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού. Ο βαθμός και η έκταση των επιπτώσεων της βαρηκοΐας είναι άμεση συνάρτηση της ηλικίας του παιδιού κατά την οποία εμφανίστηκε η απώλεια της ακοής και του χρόνου που τέθηκε η διάγνωση και άρχισε η αντιμετώπιση. Είναι αναμφισβήτητο ότι αν η βλάβη παρουσιαστεί μετά την απόκτηση της ομιλίας τότε οι επιδράσεις της θα είναι μικρότερες. Αντίθετα, αν μια απώλεια της ακοής παρουσιαστεί κατά τη γέννηση ή τους πρώτους μήνες της ζωής, τότε οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρότερες. Σήμερα, η ακριβής διάγνωση τύλο μεγέθους της βαρηκοΐας μπορεί να γίνει με αντικειμενικές , υποκειμενικές και με δοκιμασίες συμπεριφοράς. Από τη στιγμή που θα διαγνωστεί, θα πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή την κατάλληλη αντιμετώπιση με την ενίσχυση των ήχων του περιβάλλοντος, συνήθως με την εφαρμογή ενός ακουστικού βαρηκοΐας

Ο εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής με εξειδίκευση στην κώφωση και ο λογοθεραπευτής προοδευτικά πρέπει να παρακολουθούν το παιδί και να βοηθήσουν στην ανάπτυξη τρόπων επικοινωνίας του παιδιού με το περιβάλλον. Η πρόοδος της ακουστικής αντίληψης του παιδιού και της ανάπτυξης του λόγου πρέπει να εκτιμάται περιοδικά από τον ωτορινολαρυγγολόγο, τον Ακουοπροθετιστή  και το λογοθεραπευτή. Τελικά, το περιβάλλον του παιδιού(οικογενειακό, ιατρικό και εκπαιδευτικό)οφείλει να συνεργάζεται σε ένα κοινό στόχο: την ανάπτυξη της επικοινωνίας του παιδιού, την κατάλληλη πρόσβαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων του, σύμφωνα με τις πραγματικές του δυνατότητες.

 

 

 

 

 

 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

 

Η αρμονική ανάπτυξη του ανθρώπου ξεκινά από την πρώτη επαφή του με τον έξω κόσμο. Μέσα από τη δυαδική του σχέση με τη μητέρα, αποκτά σιγά σιγά συνείδηση του σώματος του και αρχίζει να βιώνει τις πρώτες εμπειρίες. Μέσα από τη φυσική του  επαφή με τη μητέρα και μέσω της φωνής της, γεμίζει από συναισθηματικές πληροφορίες που αποκτούν όλο και περισσότερη σημασία. Το βαρήκοο παιδί, ανάλογα με τη σοβαρότητα του ακουστικού προβλήματος, έχει περιορισμένη ακουστική πληροφόρηση. Έτσι, η ψυχοφυσική του ανάπτυξη δεν είναι αρμονική. Ή επαφή του με τον έξω κόσμο είναι διαταραγμένη εξαιτίας της μειωμένης ακοής, ενώ την ανάπτυξη της ωριμότητας του εμποδίζει κατά πολύ η μεγάλη δυσκολία επικοινωνίας του. Ακόμα και η τόσο σημαντική επαφή του με τη μητέρα γίνεται κυρίως μέσα από την όραση και την αφή. Όλα αυτά αλλοιώνουν το χαρακτήρα του παιδιού που γίνεται αδιάφορο, νευρικό, επιθετικό, αβέβαιο και που απομονώνεται όλο και περισσότερο. Για να αποφύγουμε τις σοβαρές συνέπειες που προέρχονται από τη βαρηκοΐα, είναι αναγκαίο να βγει το παιδί από τη σιωπή και την απομόνωση όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση, τοποθέτηση ακουστικού και Λογοθεραπεία, με στόχο αργότερα την εισαγωγή του σε σχολείο ακουόντων, για να μπορέσει να πάρει ακουστικά ερεθίσματα, να ενδιαφερθεί περισσότερο για τον προφορικό λόγο και να προσαρμοστεί με τους ακούοντες.

 

 

 

 

 

 

Πώς ακριβώς βοηθά ο λογοθεραπευτής το βαρήκοο παιδί;

 

·  Τον προσανατολισμό στην ηχητική πηγή,

·  Την αξιολόγηση του ηχητικού ερεθίσματος και τη διάκριση διαφορετικών ήχων,

·  Την εισαγωγή στο φθογγολογικό σύστημα της γλώσσας του, τόσο για την ακουστική γνώση του όσο και για την παραγωγή του,

·  Τη δημιουργία συλλαβής και αλληλουχίας συλλαβών,

·  Τη γνώση του λεξιλογίου και των εννοιών, ιδιαίτερα αυτών που χαρακτηρίζουν τόπο, χρόνο και τρόπο,

·  Τη δημιουργία και κατανόηση φράσης και πρότασης,

·  Το γραπτό λόγο ως αποτύπωση σκέψεων,

·  Καθ’ όλη τη διάρκεια της αγωγής, τη γνώση σωστής χρήσης των αρθρωτικών οργάνων με βάση το πώς τα νοιώθει το παιδί να κινούνται, μια και ποτέ δεν θα ακούσει πλήρως τί παράγουν(έτσι ώστε να αποφύγει υπερβολικές ή ελλειμματικές κινήσεις τους),

·  Τη χειλανάγνωση,

·  Τη χρήση του λόγου μέσα σε πλαίσια κοινωνικά με την απαιτούμενη πραγματολογία (κανόνες επικοινωνίας, π.χ. βλεμματική επαφή, χειρονομίες),

Το κοντρολάρισμα-κατάκτηση ορθής συχνότητας και έντασης της φωνής

 

 

Απο πτυχιακή : Μπάσια Αναστασία